Chemical Peel

Deep Peeling

Before & after photos

Deep Peeling Before & after photos Deep Chemical Peeling with Baker-Gordon Phenol Peel (Exopeel®).

Deep Peeling Chemical Peel ante/post-op profil Deep Peeling Chemical Peel ante/post-op lateral Deep Peeling Chemical Peel ante/post-op retro/lateral