Injerto de grasa facial Lipofilling before forntal Injerto de grasa facial Lipofilling after frontal
Injerto de grasa facial Lipofilling before side Injerto de grasa facial Lipofilling after side
Injerto de grasa facial Lipofilling before profile Injerto de grasa facial Lipofilling after profile

Injerto de grasa facial

Antes y después

Lipofilling

Injerto de grasa facial Antes y después con lipofilling (transferencia de grasa).