Injerto de grasa facial Lipofilling before after forntal Injerto de grasa facial Lipofilling before after side Injerto de grasa facial Lipofilling before after perfil

Injerto de grasa facial

Fotos antes y después

Lipofilling

Injerto de grasa facial Fotos antes y después con lipofilling (transferencia de grasa).